jmhaku
spy
Luokitusvaatimus mainittava tarjouspyyntövaiheessa

Huhtikuussa 2011 voimaan tullut uusittu Rakennusmääräyskokoelma E1 sisältää siirtymäsäännöksen koskien palo-ovien paloluokituksia. Uudishankkeessa joihin rakennuslupaa on haettu 15.4.2012 jälkeen, on käytettävä palo-ovia jotka ovat hyväksytysti testattu standardin SFS-EN 13501-2 mukaan. Mikäli kohteen rakennuslupa on haettu ennen 15.4.2012, voidaan oven paloluokitus osoittaa voimassa olevalla tyyppihyväksynnällä, rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä tai VTT-tuotesertifikaatilla. 

Forssan Metallityöt Oy valmistaa ja myy hyväksytysti testattuja palo-ovia sekä EN-standardin että kansallisten säädösten mukaisen hyväksynnän perusteella. Kohteen luokitusvaatimus on hyvä mainita tarjouspyyntövaiheessa.

Ympäristöministeriön valtuuttama tyyppihyväksyntälaitos VTT Expert Services Oy, on lähettänyt palo-ovien tyyppihyväksynnästä seuraavan tiedotteen tiedotteen. Lue tiedote kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.


VTT:n TIEDOTE TYYPPIHYVÄKSYNNISTÄ 


Lisätietoja saat tarvittaessa myynnistämme p.0207-109 622